Lučka uprava Rijeka
Posjetite web stranice Lučke uprave Rijeka i saznajte sve o projektu Rijeka Gateway. Identitet grada Rijeke je u jedinstvu mnogovrsnosti, a jedan od glavnih atributa je i homogenizacija životnog prostora grada i luke. Dio te priče predstavlja i uređenje Riječkog lukobrana zajedno sa novom zgradom putničkog terminala.
> opširnije
Međunarodna karnevalska povorka 2018

Međunarodna karnevalska povorka 2019.
Pogledajte snimku Međunarodne karnevalske povorke!Dječja karnevalska povorka 2019

Dječja karnevalska povorka 2019.
Pogledajte snimku Dječje karnevalske povorke!

MULTILINK d.o.o. Copyright 2005.-2012. Sva prava pridržana

showroom
predahnite
saznajte više
samo za klijente