lista klijenata : web portfolio
Naziv: Maistra

Projekt: Maistra portal >>
Rješenja: web design & development portal
Opis projekta:

Osmislili smo i izradili web stranice tvrtke Maistra d.d., jedne od vodećih hotelijerskih kompanija u Hrvatskoj. Stranice su razvijene na m:web platformi, koja omogućava svakodnevno ažuriranje podataka o ponudi Maistre i događanjima u Rovinju i Vrsaru, kao i svih ostalih sadržaja na webu.

Godina izvođenja: 2006 - 2009.> Klijenti > lista klijenata