lista klijenata : web portfolio
Naziv: SoftCOM

Projekt: SoftCOM na Marku Polu
Rješenja: web design & development webcasting videoconferencing system integration technical support
Opis projekta:

Tijekom četiri godine sudjelovanja na SoftCOM-u na m/b Marko Polo izvodili smo mrežna rješenja i pristup Internetu za potrebe izlagača, videokonference predavanja u sklopu Međunarodnog savjetovanja o suvremenim komunikacijama, prijenos događanja na Internet ali smo i sudjelovali kao izlagači u sklopu prateće izložbe. Ugodniji dio svakako su bili posjeti gradovima Dubrovnik, Split, Bari, Trst, Venecija kao i sama plovidba Markom Polom. U sklopu cjelovite suradnje oblikovali smo i izradili web stranice manifestacije.

Godina izvođenja: 1998 - 2001.> Klijenti > lista klijenata