lista klijenata : web portfolio
Naziv: Hrvatski Katolički Radio

Projekt: Katolički radio online
Rješenja: streaming
Opis projekta: Prenosili smo uživo Katolički radio putem Interneta i tako proširili granice njegove slušanosti.
Godina izvođenja: 1999 - 2001.> Klijenti > lista klijenata