lista klijenata : web portfolio
Naziv: Grad Umag

Projekt: Grad Umag >>
Rješenja: web design & development
Opis projekta: Osmislili smo, oblikovali i izradili web stranice Grada Umaga.
Godina izvođenja: 2002 - 2007.> Klijenti > lista klijenata