lista klijenata : web portfolio
Naziv: Šahovski klub Rijeka

Projekt: Šahovski klub Rijeka >>
Rješenja: web design & development
Opis projekta: Izradili smo m:web rješenje za Šahovski klub Rijeka - web baziran na sustavu za samostalno upravljanje sadržajem
Godina izvođenja: 2006 - 2009.> Klijenti > lista klijenata