lista klijenata : web portfolio
Naziv: Jadranska vrata

Projekt: Kontejnerski terminal - rješenje za razmjenu dispozicije s okruženjem
Rješenja: portal extranet
Opis projekta:

Rješenje za razmjenu dispozicije s okruženjem omogućuje kontejnerskom terminalu Jadranska vrata automatizaciju poslovnih procesa vezano uz kontejnerski teret.

Sustav je zamišljen kao kompletna integracija svih poslovnih subjekata potrebnih za kretanje kontejnera na području Luke Rijeka. Sustav vodi evidenciju o svim podacima o kontejneru od ulaska u luku do njegovog izlaska. Također, sustav se brine da postoje potrebne autorizacije da bi se izvršila bilo koja manipulacija s kontejnerom.

Klijenti putem Web sučelja unosi nalog za rad (tzv. dispoziciju) i predaje na ovjeru od strane drugih klijenata. Nakon što su  skupljene sve potrebne autorizacije, dispozicija se predaje na izvršenje. Klijent može u svakom trenutku vidjeti u kojoj fazi izvršenja se nalaze njegove dispozicije.

Sustav također ima integrirani XmlWeb servis da se svi podaci mogu izmjenjivati sa sustavom od klijenata.

Rješenje se sastoji od tri glavne cjeline:
- Web sučelje za unos i uvid u stanje dispozicije - praćenje kontejnerskog tereta
- Xml web servis za komunikaciju sa sustavom klijenta
- Web sučelje za administriranje korisnika

Godina izvođenja: 2005 - 2009.> Klijenti > lista klijenata