lista klijenata : web portfolio
Naziv: Hypo Alpe-Adria-Invest

Projekt: Hypo Invest >>
Rješenja: web design & development content management
Opis projekta: Izradili smo web za Hypo Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima. Web je baziran na sustavu za dinamičko upravljanje sadržajem (CMS). Izrađeni su dodatni dinamični sadržaji i aplikacije za njihov prikaz na stranicama: cijene udjela na dan za pojedini Fond, burzovna izvješća i indexi, grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda (samogeneriranje grafova), te kalkulator za izračun prinosa investicijskih fodova. Putem stranica može se i odaslati zahtjev za kupnju odnosno prodaju udjela.
Godina izvođenja: 2003 - 2009.> Klijenti > lista klijenata