lista klijenata : web portfolio
Naziv: Hrvatska demokratska zajednica

Projekt: HDZ Sabor
Rješenja: webcasting
Opis projekta: Prenosili smo uživo 4. opći Sabor HDZ-a iz Zagreba putem Interneta.
Godina izvođenja: 1998 - 1998.> Klijenti > lista klijenata