lista klijenata : web portfolio
Naziv: Cresanka

Projekt: Cresanka web
Rješenja: web design & development
Opis projekta: Osmislili smo, oblikovali i izradili web stranice turističkog poduzeća Cresanka d.d. sa Cresa.
Godina izvođenja: 1998 - 2003.> Klijenti > web portfolio