lista klijenata : web portfolio
Naziv: Plava Laguna d.d.

Projekt: Plava Laguna - web
Rješenja: web design & development portal
Opis projekta:
Godina izvođenja: 2008 - 2011.> Klijenti > web portfolio