lista klijenata : web portfolio
Naziv: KONČAR Generatori i motori d.o.o.

Projekt: KONČAR GIM >>
Rješenja: web design & development portal
Opis projekta: Izradili smo web tvrtke Končar - Generatori i motori (GIM) u sklopu cjelovitog projekta predstavljanja KONČAR Grupe i njenih članica na webu.
Web je izrađen prema korporativnim web standardima za cijelu Grupu, a baziran je na m:web platformi koja omogućuje djelatnicima GIM-a samostalno održavanje sadržaja weba.
Godina izvođenja: 2005 - 2009.> Klijenti > web portfolio