lista klijenata : web portfolio
Naziv: Gradska knjižnica Rijeka

Projekt: Gradska knjižnica Rijeka web >>
Rješenja: web design & development content management
Opis projekta: Osmislili smo i izradili novi web Gradske knjižnice Rijeka baziran na sustavu za samostalno upravljanje sadržajem - m:web. Sa stranicama je integriran i online katalog knjižnice.
Godina izvođenja: 2005 - 2007.> Klijenti > web portfolio