KONČAR Grupa
Na redizajniranom portalu Končar Elektroindustrije saznajte sve što do sada niste znali o najvećem hrvatskom koncernu na području proizvodnje opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i opreme za primjenu u prodručju transporta i industrije.
> opširnijeMeđunarodna karnevalska povorka 2017

Međunarodna karnevalska povorka 2017.

I ove godine pogledajte snimku Međunarodne karnevalske povorke!

MULTILINK d.o.o. Copyright 2005.-2012. Sva prava pridržana

showroom
predahnite
saznajte više
samo za klijente