Lučka uprava Rijeka
Posjetite web stranice Lučke uprave Rijeka i saznajte sve o projektu Rijeka Gateway. Identitet grada Rijeke je u jedinstvu mnogovrsnosti, a jedan od glavnih atributa je i homogenizacija životnog prostora grada i luke. Dio te priče predstavlja i uređenje Riječkog lukobrana zajedno sa novom zgradom putničkog terminala.
> opširnijeMeđunarodna karnevalska povorka 2017

Međunarodna karnevalska povorka 2017.

I ove godine pogledajte snimku Međunarodne karnevalske povorke!

MULTILINK d.o.o. Copyright 2005.-2012. Sva prava pridržana

showroom
predahnite
saznajte više
samo za klijente