e-business : rich media delivery : system integration

Vaše web stranice mogu biti privlačne, sadržajno bogate, dinamične, no ako su informacije zastarjele, postaju beskorisne. Ažurnost sadržaja postala je obavezna ako želite zadržati povjerenje postojećih korisnika i steći nove.

Održavajte sami svoje web stranice - samo djelomično, i to one sadržaje koji se češće izmjenjuju (tipa novosti, aktualno, posebna ponuda, događanja) ili u cijelosti sve sadržaje vašega weba.

Shodno vašim potrebama i željama, nudimo vam niz rješenja za upravljanje sadržajem na webu.
Na jednostavan način, bez poznavanja HTML jezika, unesite nove tekstove, fotografije, dokumente ili izmijenite postojeće, i to u trenutku kada vama najviše odgovara i treba.

Zatražite dodatne informacije >>


> Rješenja > e-business > content management